Football in Nizhniy Novgorod

Football stadiums in Nizhniy Novgorod

  1. Capacity: 17,856

    Home to Olimpiyets

    0 Groundhop visits

Football clubs in Nizhniy Novgorod

Club
Olimpiyets

More